Podaci o kompaniji

 

Naziv kompanije:

Guidance d.o.o. Beograd

Adresa:

Brankova 7

11000 Beograd,

Republika Srbija

 

Datum osnivanja:

17.04.2001. godine

 

Br. registracije:

1-84334-00

Šifra osnovne delatnosti:

8559

Maticni broj:

17336517

PIB:

100220372

 

Obveznik PDV:

DA

 

 

Žiro racun:

355 -1011038 -10

Vojvodanska banka

Filijala  Beograd

 

Telefon/Fax:

Mail:

(+381)(11) 2629 550

kontakt@guidance.rs