Microsoft silver partner

Razvoj

Od svog osnivanja, Guidance D.O.O. se uspešno bavi razvojem softvera i pružanjem outsourcing usluga stranim kompanijama.

Razvojni tim se trenutno sastoji od 20 programera i saglasno sa rastucim obimom poslova koji su planirani za sledecu godinu planira se proširenje tima.

Ako ste zainteresovani  da budete clan Guidance D.O.O. razvojnog tima i ako želite da kreativno ucestvujete u razvoju novih projekata javite nam se.

.