IT OBUKA, POTREBA ILI …

Koliko puta smo u zadnjih nekoliko godina od naših odgovornih ljudi culi recenicu, ‘došlo je vreme za primenu informacionih tehnologija u Srbiji ’. Pošto niko pametan ne sumnja u ispravnost i važnost ovakve izjave, a pri tome uvereni da smo svi ozbiljni u poslovima i biznisu koje smo odabrali i kojima se bavimo, poceli sam da pomno pratimo dogadaje i planove u kojima smo mogli da sebe prepoznamo. U nekim dogadajima (posredno ili neposredno), i naše Vlade su aktivno sudelovale, pogotovo kada su pitanju aktivnosti koje preduzima Evropa (Planovi eEvropa, eEvropa+, eSEEurope, potpisani strateški sporazumi o partnerstvu sa kompanijama IBM i Microsoft, itd…) .

Dakle, kompliment je da je neko ipak pratio evropska (svetska) dogadanja i doveo Srbiju do inicijative eSEEurope tj. eEvropa+. Malo smo na zacelju, ali tu smo. Medjutim, ako malo pogledamo postojece planove Evrope i dokle se stiglo u realizaciji, pa i potpisane strateške sporazume o partnerstvu sa poznatim kompanijama-liderima u informacionim tehnologijama, moramo da prihvatimo sledece: nije sigurno da u Srbiji imamo jasnu viziju kako da se pridružimo eEvropi i Svetu. Cini se da naša državna administracija (birokratija u izvornom znacenju) još uvek nije spoznala da se pozitivna akcija za ulaz u eDruštvo zasniva na snažnom politickom opredeljenju, da je demokratizacija posledica izgradnje takvog društva, a ne obrnuto. Toliko je ocigledno da imamo tragicno nerazumevanje naše posustale privrede koja se brzo udaljava od moderne eEvrope, a kod svih (ukljuciv i gradanstvo) imamo prisutan skoro neshvatljiv strah od promena koje diktiraju nove tehnologije.

Ovo narocito važi za informaticku tehnologiju (IT), koja svojim silnim i stalnim tempom promena i najupornije pobornike svega novog baca u ocaj. Izbor novih softverskih i hardverskih platformi, Internet, Windows, Unix, e-mail, novi programski paketi, održavanje i tehnicka podrška, obrazovanje i obuka… sve to je prava nocna mora. No, znacaj trenutka u kojem se nalazimo nalaže nedvosmusleno da se u sve ove procese ukljucimo bez rezervi. Informaticka pismenost postala je apsolutni uslov za ulazak u skoro svaki posao.  Svima je jasno da je ulaganje u novo znanje najisplativije ulaganje, ali kako biti siguran da se IT školovanje obavlja u najboljim obrazovnim centrima,a da je mera stecenih znanja vredna i svuda priznata? Ako samo pogledamo dnevnu štampu, lako možemo da uocimo kako mnogi nude svoje dobre usluge u izvodenju IT obuke: od opšte obuke za korisnike racunara, pa do obuke i obrazovanja za IT profesionalce.

Jedna od kompanija koja nudi usluge IT obuke našem tržištu je i Guidance doo Beograd. Temeljeno na višegodišnjem iskustvu stecenom kroz tehniciku edukaciju i obuku IT specijalista, popularnosti ovakvih strucnih usavršavanja u SAD i zemljama EU, a ponajviše potražnji za IT profesionalcima na tržištu radne snage, zainteresovanim pojedincima i poslodavcima Guidance ad Beograd ponudio je razlicite mogucnosti IT obuke i usavršavanja za kljucne informaticke tehnologije.

Decenijsko iskustvo Guidance doo u primeni najsavremenijih informacionih tehnologija u dinamicnom poslovnom okruženju garantuju sigurnost i kvalitet usluge. Cinjenica da su IT sertifikati kompanije Microsoft rangirani u svetu kao najtraženiji sertifikati za IT profesionalce motivisala je Guidance doo Beograd da od svog osnivanja bude Microsoft Certified Partner i VUE Authorized Testing Center. Ove cinjenice daju tvrdu garanciju da se IT obuka obavlja u kvalifikovanom centru za obuku, a da su IT sertifikati priznati svuda u svetu.

 

Na kraju, nešto o prepoznavanju elemenata potrebnih za uspeh u IT obuci-osnovnom preduslovu za sve ucesnike u trci koja se zove razvoj.. Prisutnost tehnologija, osnovna infrastruktura potrebna za takvu tehnologiju, standardi, kompetentnost i obrazovanje…kada se o ovome razmišlja, cini se da dosta toga u Srbiji ima, a to znaci da ima i razloga za optimizam (što baš nije slucaj u drugim oblastima). Treba samo više organizacije, više zajedništva i podele posla, jasan plan i namere, bez rezervi doneti preko potrebne odluke i uci u primenu e-modela u vladu, u ekonomiju, lokalnu samoupravu, škole…da li su to projekti o kojima bi se moglo bar u naznakama popricati?