Microsoft silver partner
       

 

CLOUD TEHNOLOGIJA

 

Šta je cloud?

Cloud rešenja zasnivaju se na ideji da vam  IT resursi  koji su potrebni vašoj kompaniji budu dostupni u svakom momentu uz internet pristup,  a da vam za to nije potrebna dodatna infrastruktura u vidu hardware-a  kao i njegovo održavanje.

Usluge koje koristite kroz cloud koristite i placate onoliko koliko su vam potrebni.

 

Tri osnovne usluge su dostupne kroz cloud:

 

Usluga korišcenja softvera, Software as a Service (SaaS)

U ovom slucaju vi iznajmljujete software odnosno program  koji vam je potreban i nemate potrebu instaliranja istog na sopstvenim racunarima. Software vam je dostupan sve vreme, pristupate njemu po želji, pristupate sa razlicitih uredaja, lokacija. Ne brinete o kopijama softvera. Održavanje softvera nije na vama nego na onom koji vam ga isporucuje, zato se to naziva Usluga korišcenja softvera jer ne kupujete licencu vec dobijate kompletnu uslugu održavanja.

 

Usluga korišcenja IT infrastrukture,  Infrastructure as a Service (IaaS)

Ova usluga podrazumeva korišcenje virtualnih servera instaliranih u data centrima, umesto da servere instalirate na vašem hardware-u. Npr Microsoft Hyper-V virtualizacija

 

Usluga korišcenja raznih razvojnih platformi, Platforme as a Service (PaaS)

Podrazumeva korišcenje raznih razvojnih alata smeštenih u cloud u kojima razvijate vaše aplikacije i kojima se pristupa putem web pretraživaca.

 

MICROSOFT AZURE-MICROSOFT CLOUD PLATFORMA

Smanjite troškove IT infrastructure.

Azure je Microsoft rešenje odnosno cloud platforma koju samostalno možete koristiti kako bi optimizovali svoje resurse kroz ekonomicno korišcenje aplikacija i servera u cloud okruženju umesto da iste imate instalirane na sopstvenim mašinama, na kojima je opet potrebno instalirati odgovarajuci software. Uvek možete koristiti i kombinovano rešenje in house on cloud.  Iskoristite neogranicene mogucnosti hardvera, procesora, baza u Microsoft cloud rešenju. Nemorati biti limitirani vašim postojecim hardverom i softverom i biti izloženi dodatnim troškovima ukoliko vam treba proširenje.

Kroz Microsft Azure možete dobiti hardver koristeci virtualizaciju, pristup vašim poslovnim aplikacijama i softverske platforme sa aplikacijama za sopstveni biznis.

 

Ukoliko se odlucite da vašu IT infrastrukturu i rešenja migrirate na cloud, GUIDANCE vam može pomoci u sledecem:

  • Potpuni skener vaše IT infrastrukture i vaših IT potreba
  • Planiranje prelaska na Azure cloud rešenje
  • Odabir pravih Azure resursa u skladu sa vašim potrebama
  • Sinhronizovanje vaše IT infrastructure sa Azure platformom
  • Migracija DNS server i kreiranje Aktivnog Direktorijuma na Azure
  • Konfiguracija SharePoint-a u Azure
  • Obuka administratora za korišcenje Microsoft Azure
  • Prelaz sa fizickih na virtualne mašine
  • Upravljanje virtualnim diskovima
  • Pracenje sistema i poboljšanje performansi