Microsoft SharePoint

 Microsoft SharePoint 2013 je kolaborativna platforma bazirana na prilagodjenim web servisima.

Ovaj sistem ce vam omoguciti kreiranje sajtova koji ce pomoci individualcima I timovima u deljenju informacija, dokumenata, upravljanju sadržajima, automatizaciji procesa kao I kreiranju naprednih izveštaja koji ce ubrzati proces donošenja odluka.

SharePoint podržava intranet sisteme, portale I web sajtove koji objedinjuju ljude tokom rada na istim projektima. Omoguceno je kreiranje specificnih rešenja koja ce integrisane elemente SharePointa prilagoditi vašem poslovanju I interesima.

 

Kompanija Guidance u sklopu svog tima ima vrhunske sertifikovane

strucnjake u oblasti razvoja I integracije SharePoint sistema. 

Usluge koje nudimo:              

 

1.SharePoint Consulting

 • Savetovanje oko integracije SharePoint sistema u vašem poslovnom okruženju
 • Vodjenje kompletnih projekata integracije i razvoja
 • Savetovanje u korišcenju i planiranju Cloud SharePoint okruženja
 • Planiranje resursa za SharePoint instalacije
 • Obuke korisnika na svim nivoima
 •  

2.Instalacije i konfiguracije

 • Instalacije SharePoint sistema u vašem okruženju

       -Male instalacije

        -Velike serverske farme

 • Konfiguracija

       -Rekonfiguracija SharePoint sistema koji su vec u produkciji

       -Konfiguracija novih sistema na svim nivoima

 

3.SharePoint Razvoj

 • Razvoj specificnih aplikacija (SharePoint) prema zahtevu klijenta
 • Razvoj specificnih Web Part komponenti
 • Ravoj dodatnih servisa ili prilagodjavanje postojecih
 • Razvoj instalacionih paketa
 • Razvoj specificnih sajt definicija i ostalih komponenti
 •  

4.Dizajn

 • Branding portala i sajtova prema zahtevu klijenta
 •  

5.Migracija

Migracija sa verzija 2007>2010>2013