O nama


Osnovni podaci


Kako do nas


Kontakt


ZaposlenjeMicrosoft silver partner

Microsoft SharePoint

 Microsoft SharePoint 2013 je kolaborativna platforma bazirana na prilagodjenim web servisima.

Ovaj sistem ce vam omoguciti kreiranje sajtova koji ce pomoci individualcima I timovima u deljenju informacija, dokumenata, upravljanju sadržajima, automatizaciji procesa kao I kreiranju naprednih izveštaja koji ce ubrzati proces donošenja odluka.

SharePoint podržava intranet sisteme, portale I web sajtove koji objedinjuju ljude tokom rada na istim projektima. Omoguceno je kreiranje specificnih rešenja koja ce integrisane elemente SharePointa prilagoditi vašem poslovanju I interesima.

 

Kompanija Guidance u sklopu svog tima ima vrhunske sertifikovane

strucnjake u oblasti razvoja I integracije SharePoint sistema. 

Usluge koje nudimo:              

 

1.SharePoint Consulting

 • Savetovanje oko integracije SharePoint sistema u vašem poslovnom okruženju
 • Vodjenje kompletnih projekata integracije i razvoja
 • Savetovanje u korišcenju i planiranju Cloud SharePoint okruženja
 • Planiranje resursa za SharePoint instalacije
 • Obuke korisnika na svim nivoima
 •  

2.Instalacije i konfiguracije

 • Instalacije SharePoint sistema u vašem okruženju

       -Male instalacije

        -Velike serverske farme

 • Konfiguracija

       -Rekonfiguracija SharePoint sistema koji su vec u produkciji

       -Konfiguracija novih sistema na svim nivoima

 

3.SharePoint Razvoj

 • Razvoj specificnih aplikacija (SharePoint) prema zahtevu klijenta
 • Razvoj specificnih Web Part komponenti
 • Ravoj dodatnih servisa ili prilagodjavanje postojecih
 • Razvoj instalacionih paketa
 • Razvoj specificnih sajt definicija i ostalih komponenti
 •  

4.Dizajn

 • Branding portala i sajtova prema zahtevu klijenta
 •  

5.Migracija

Migracija sa verzija 2007>2010>2013