Microsoft Word

Trajanje kursa

12 školskih časova

Potrebno predznanje

Nije potrebno predznanje

Dinamika kursa

Predložena dinamika za ovaj vid kurseva je 12 časova nedeljno(3 dana po 4 časa). Dinamika se može dogovoriti i shodno zahtevima klijenata ukoliko su u pitanju pravna lica.

Zakazani kursevi

Raspored zakazanih kurseva u narednom periodu možete pogledati na našoj web stranici Cene i Raspored kurseva (samo kliknite na link).

Cena

Pogledajte našu web stranu Cene i Raspored kurseva (samo kliknite na link).Ukoliko je u pitanju veći broj polaznika za uslove i cene nas možete direktno kontaktirati.

Kvalitet predavanja

Predavanja  u okviru kursa izvode visokokvalifikovani stručnjaci sa sertifikatom ovlašćenog trenera - Microsoft Certified Trainer (MCT) koji pored velikog praktičnog iskustva i tehničkog znanja poseduju i pedagoško metodička znanja potrebna za kvalitetno izvođenje nastave.

Kvalitet učionica i opreme

O komforu učionica kao i o kvalitetu opreme možete se informisati na našoj web stranici Učionice i prateća oprema(samo kliknite na link).

Sadržaj kursa

Uvod:

 • Pokretanje programa MS Word
 • Izgled početnog ekrana
 • Upis teksta
 • Umetanje, izbor i brisanje teksta
 • Komande Undo i Redo
 • Specijalni karakterii  simboli
 • Pomeranje kroz tekst
 • Upis teksta korišćenjem klik i kucaj
 • Klizači i upotreba klizača
 • Pomeranje kroz tekst pomoću tastature
 • Komanda Go To

Formatiranje dokumenta:

 • Uređivanje teksta
 • Promena fonta
 • Promena veličine fonta
 • Bold, Italic, podvlačenje slova
 • Kopiranje podešenog formata na drugu lokciju
 • Promena slova
 • Kreiranje lista (nabrajanje)
 • Aranžiranje teksta na svakoj strani dokumenta
 • Ravnanje teksta (ivice)
 • Promena rastojanja između linija teksta
 • Uvlačenje delova teksta
 • Tabulatori
 • Podešavanje tabulatora
 • Premeštanje tabulatora
 • Uklanjanje tabulatora
 • Kopiranje teksta
 • Premeštanje teksta u dokumentu
 • Drag and drop (uhvati i prevuci)
 • Collect and Paste (Skupi pa postavi)

Poboljšavanje dokumenta:

 • Opcija Autocorrect
 • Ubacivanje novih savki u Autocorrect
 • Izbacivanje nekih stavki u Autocorrect
 • Primena Autoformata
 • Pronalaženje teksta
 • Zamena teksta
 • Korekcija pravopisnih i gramatičkih grešaka (engleski jezik)
 • Rečnik sinonima (engleski jezik)

Dodatna oblikovanja i mogućnosti:

 • Podešavanje izgleda strane
 • Promena margina
 • Ubacivanje preloma strane
 • Uklanjanje preloma strane
 • Zaglavlja i podnožja strane
 • Kreiranje i uređivanje tabela:
 • Kreiranje tabele
 • Označavanje dela tabele
 • Promena širine kolona i visine vrsta
 • Umetanje i brisanje vrsta i kolona