IT konsaltingMicrosoft silver partner
     

Microsoft SharePoint

         

 

Šta je to SharePoint?

                              

SharePoint je platforma koja integriše sve Microsoft poslovne alate i omogucava centralizovano upravljanje sadržajima, zahtevima i resursima. Organizacije koriste SharePoint 2016 platformu za kreiranje internih I externih veb lokacija. SharePoint možete koristite kao bezbedno mesto za skladištenje, organizovanje, deljenje i pristupanje informacijama sa gotovo svakog uredaja. Potreban vam je samo veb pregledac, kao što je Internet Explorer, Chrome ili Firefox.SharePoint Online      
Zasnovano na cloud okruženju koje hostuje Microsoft, za preduzeca svih velicina. Umesto instalacije i primene SharePoint Servera lokalno, možete da se pretplatite na Office 365 plan ili samostalne SharePoint Online uslugu. Zaposleni mogu da kreiraju lokacije za deljenje dokumenata i informacija sa kolegama, partnerima i klijentima.

 

SharePoint Server      
Organizacije I kompanije mogu da poseduju I upravljaju SharePoint Serverom lokalno. To ukljucuje sve funkcije SharePoint platforme. Takodje, nudi dodatne funkcije i mogucnosti, kao što su upravljanje poslovnim sadržajem, poslovno obaveštavanje, pretraživanje preduzeca, licnih lokacija i feed za vesti.

 

Kompanija Guidance u sklopu svog tima ima vrhunske sertifikovane strucnjake u oblasti razvoja I integracije SharePoint sistema. 

 

Usluge koje nudimo:    

          

1.SharePoint Consulting

- Savetovanje oko integracije SharePoint sistema u vašem poslovnom okruženju

- Vodjenje kompletnih projekata integracije i razvoja

- Savetovanje u korišcenju i planiranju Cloud SharePoint okruženja (SharePoint Online (O365))

- Planiranje resursa za SharePoint instalacije

- Obuke korisnika na svim nivoima (za sve SP platforme)

          - Obuka za Power User-a

          - Obuka Administratora

          - Obuka Developera

 

2.Instalacije i konfiguracije

- nstalacije SharePoint sistema u vašem okruženju

          - Male instalacije

          - Velike serverske farme

- Konfiguracija

          - Rekonfiguracija SharePoint sistema koji su vec u produkciji

         - Konfiguracija novih sistema na svim nivoima

 

3.SharePoint Razvoj

- Razvoj specificnih aplikacija (SharePoint) prema zahtevu klijenta

- Razvoj specificnih Web Part komponenti

- Ravoj dodatnih servisa ili prilagodjavanje postojecih

- Razvoj instalacionih paketa

- Razvoj specificnih sajt definicija i ostalih komponenti

- Razvoj Aplikacija (APPs) I svih ostalih prilagodjenih rešenja za SharePoint Online opciju

 

4.Dizajn

- Branding portala i sajtova prema zahtevu klijenta

 

5.Migracija

- Migracija sa verzija 2007>2010>2013>2016