Microsoft sertifikacija!

Guidance je ovlašcena obrazovna ustanova za izvodenje Microsoftovih seminara i predstavlja primarni kanal za edukaciju korisnika. Autorizovani seminari  izvode se prema Microsoftovom nastavnom planu, vrlo su intenzivni i ukljucuju dosta prakticnog rada. Microsoft je na temelju saradnje s industrijom standardizovao gradivo, tako da su obuhvacene upravo one funkcije koje su najvažnije za Vaš posao.

Guidance usko saraduje s Microsoftom kako bi klijent bio zadovoljan stecenim znanjem.

Guidance, kao sertifikovan centar kompanije PEARSONVUE, može da Vam omoguci da polažete sve Microsoftove ispite. Ispit se polaže  pred racunarom, a kriterijum ocenjivanja je potpuno objektivan - sprovodi ga program. 

Microsoft strucna zvanja

Microsoft definiše sledeca strucna zvanja (za detalje kliknuti na željeni link):

Microsoft Certified Professional (MCP)

Microsoft Certified Professional je ulaznica u svet sertifikovanih profesionalaca. Uslov za sticanje ovog sertifikata je položen jedan Microsoft ispit. Microsoft Certified Professional dokazuje da ste obuceni i osposobljeni da koristite i implementirate specifican proizvod ili tehnologiju.

Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)

Ovo zvanje je namenjeno profesionalcima koji implementiraju i upravljaju mrežama i sistemskim okruženjima baziranim na Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, 8, 10 Microsoft Windows 2008/2012/2016 Serveru i Windows .NET Server platformama.

Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

MCSE je glavna sertifikacija za profesionalce koji analiziraju poslovne potrebe i projektuju i implementiraju infrastrukturu za poslovna rešenja bazirana na Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, 8, 10 Microsoft Windows 2008/2012/2016 Serveru i Windows .NET Server platformama.

 

Kako do sertifkata?

Do Microsoftovog sertifikata se dolazi polaganjem ispita. Da biste se spremili za ispite, potrebno je da odslušate odredene kurseve. Molimo Vas da pogledate Microsoft predloge za pojedina Microsoftova strucna zvanja( kliknite na link):

https://www.microsoft.com/en-us/learning/

 

 

Cesto postavljana pitanja

Šta je to MCPLS?

MCPLS (Microsoft Certified Partner for Learning Solution) su centri za profesionalnu obuku prema MOC (Microsoft Official Curriculum) standardu. MOC Kursevi predstavljaju jedan od nacina pripreme za polaganje Microsoft ispita.

Je li potrebno da se odsluša MOC-kurs, pa da se izade na ispit?

Ne!! Ali, pošto je veliki veliki broj pitanja na ispitima pokriven baš sadržajem predmetnog kursa, ipak vrlo je korisno da kandidat prethodno odsluša MOC-kurs. Dakle, kurs je za Vas samo jedan od nacina pripreme ispita, a iskustvo steceno prakticnim radom i dodatna Microsoft Press literatura koju koristite dodatni su oblici pripreme.

Je li potrebno da se zadovolje neki preduslovi pre pocetka kursa?

Preduslovi variraju i razliciti su od kursa do kursa. Guidance ce Vam uvek pomoci da utvrdite da li te preduslove imate i koliko je vaše predznanje.

Šta je sve ukljuceno u cenu kursa?

U cenu MOC kursa ukljuceni su svi potrebni materijali (Orginalna Microsoft Official Curriculum- MOC literatura, CD-ROM i ostalo), predavanja predavaca, i osveženje. Kada krenete na kurs, o svemu što Vam je potrebno brine Guidance.

Kolika je cena kursa/ispita?

Cena kursa varira od kursa do kursa, a cena ispita je cena vouchera kompanije VUE. Naravno, o detaljima cete da saznate više ako pozovete Guidance doo.

Gde je sve moguce polagati ispite?

Ispite je moguce polagati u bilo kom " PearsonVue" testing centru. Njih ima više u našem gradu i radi se o vašem izboru.

Šta je potrebno da bi se stekla neka od Microsoft Certified kvalifikacija?

Potrebno je položiti odredeni broj ispita. Koji su to ispiti, i koliko ih je, zavisi od tipa kvalifikacije. Sve u vezi sa ispitima saznacete ako posetite Guidance d.o.o.

Je li obavezna literatura dostupna na našem ili samo na engleskom jeziku i u kojem obliku (knjige, CD-ROM itd.)?

Literatura potrebna za uspešno slušanje kursa je iskljucivo na engleskom. Na pocetku kursa polaznici dobijaju Microsoftove skripte, i ukoliko je to potrebno i dodatne materijale, npr. CD-ROM. O tome ne treba da brinete.

Kolika je cena literature?

Cena obavezne literature, kao i svih ostalih materijala koje polaznik dobija, uracunata je u cenu MOC kursa koji pohadate.

Nakon završenog kursa/kompletnog obrazovanja, da li se kvalifikacija priznaje i upisuje u radnu knjižicu?

Završeno školovanje samo po sebi ne donosi nikakvu titulu/kvalifikaciju. Tek položeni ispiti to donose. Kvalifikacija je priznata svuda u svetu, vrednuje se na isti nacin, a nažalost se kod nas ne upisuje u radnu knjižicu.