Microsoft PowerPoint

Trajanje kursa

12 školskih časova

Dinamika kursa

Predložena dinamika za ovaj vid kurseva je 12 časova nedeljno(3 dana po 4 časa). Dinamika se može dogovoriti i shodno zahtevima klijenata ukoliko su u pitanju pravna lica.

Zakazani kursevi

Raspored zakazanih kurseva u narednom periodu možete pogledati na našoj web stranici Cene i Raspored kurseva (samo kliknite na link).

Cena

Pogledajte našu web stranu Cene i Raspored kurseva (samo kliknite na link).Ukoliko je u pitanju veći broj polaznika za uslove i cene nas možete direktno kontaktirati.

Kvalitet predavanja

Predavanja  u okviru kursa izvode visokokvalifikovani stručnjaci sa sertifikatom ovlašćenog trenera - Microsoft Certified Trainer (MCT) koji pored velikog praktičnog iskustva i tehničkog znanja poseduju i pedagoško metodička znanja potrebna za kvalitetno izvođenje nastave.

Kvalitet učionica i opreme

O komforu učionica kao i o kvalitetu opreme možete se informisati na našoj web stranici Učionice i prateća oprema(samo kliknite na link).

Sadržaj kursa

Uvod u program Power Point

 • Kreiranje prezentacije
 • Promena pogleda
 • Normal
 • Outline
 • Prikaz slajdova
 • Prikaz napomena
 • Slide Sorter
 • Slide Show

Uređivanje Prezentacije

 • Ubacivanje, brisanje i promena redosleda slajdova
 • Objekti u slajdu
 • Dodavanje teksta
 • Uređivanje objekata i teksta
 • Promena teksta
 • Promena fonta
 • Brisanje delova slajda
 • Izmena izgleda
 • Promena okvira
 • Štampanje
 • Specijalni efekti
 • Tabele
 • Dijagrami
 • ClipArt
 • Prelaz između slajdova
 • Animacije (efekti)
 • Prezentiranje