Microsoft Excel napredni

Trajanje kursa

20 školskih časova

Potrebno predznanje

Osnovno poznavanje Microsoft Excela

Dinamika kursa

Predložena dinamika za ovaj vid kurseva je 20 časova nedeljno(5 dana po 4 časa). Dinamika se može dogovoriti i shodno zahtevima klijenata ukoliko su u pitanju pravna lica.

Zakazani kursevi

Raspored zakazanih kurseva u narednom periodu možete pogledati na našoj web stranici Cene i Raspored kurseva (samo kliknite na link).

Cena

Pogledajte našu web stranu Cene i Raspored kurseva (samo kliknite na link).Ukoliko je u pitanju veći broj polaznika za uslove i cene nas možete direktno kontaktirati.

Kvalitet predavanja

Predavanja  u okviru kursa izvode visokokvalifikovani stručnjaci sa sertifikatom ovlašćenog trenera - Microsoft Certified Trainer (MCT) koji pored velikog praktičnog iskustva i tehničkog znanja poseduju i pedagoško metodička znanja potrebna za kvalitetno izvođenje nastave.

Kvalitet učionica i opreme

O komforu učionica kao i o kvalitetu opreme možete se informisati na našoj web stranici Učionice i prateća oprema(samo kliknite na link).

Sadržaj kursa

 • Namena EXCEL aplikacije, Izgled EXCEL okruženja ,Pojam ćelije
 • Vrste kursora, Autofill, custom liste
 • Formatiranje ćelija
 • Imenovanje ćelija i opsega, formule
 • Kopiranje formula, relativne i apsolutne adrese
 • Ugrađene funkcije, Logičke funkcije, Funkcije sa kriterijumom Sumif, Countif
 • Funkcije za rad sa tekstom, Ugnježdene funkcije,
 • Uslovno formatiranje, Pretraživačke funkcije LOOKUP
 • Provera podataka (Data Validation)
 • Grafikoni
 • Finansijske funkcije
 • Data table, Protection, sharing workbook,
 • EXCEL kao baza podataka, , Unos podataka forme, Sorte, Filter
 •  (auto advance), subtotals
 • Pivot tabele, Preuzimanje podata iz ostalih izvora u EXCEL Import
 •  (Text file Access)
 • Database funkcije, Alternativni skupovi podataka Scenarios, GoalSeek, Solver
 • Rad sa više Workbooks, Templates, Data/Consolidate, Workspaces
 • Makroi