Microsoft Excel

Trajanje kursa

20 školskih časova

Dinamika kursa

Predložena dinamika za ovaj vid kurseva je 20 časova nedeljno(5 dana po 4 časa). Dinamika se može dogovoriti i shodno zahtevima klijenata ukoliko su u pitanju pravna lica.

Zakazani kursevi

Raspored zakazanih kurseva u narednom periodu možete pogledati na našoj web stranici Cene i Raspored kurseva (samo kliknite na link).

Cena

Pogledajte našu web stranu Cene i Raspored kurseva (samo kliknite na link).Ukoliko je u pitanju veći broj polaznika za uslove i cene nas možete direktno kontaktirati.

Kvalitet predavanja

Predavanja  u okviru kursa izvode visokokvalifikovani stručnjaci sa sertifikatom ovlašćenog trenera - Microsoft Certified Trainer (MCT) koji pored velikog praktičnog iskustva i tehničkog znanja poseduju i pedagoško metodička znanja potrebna za kvalitetno izvođenje nastave.

Kvalitet učionica i opreme

O komforu učionica kao i o kvalitetu opreme možete se informisati na našoj web stranici Učionice i prateća oprema(samo kliknite na link).

Sadržaj kursa

Uvod u MS Excel:

 • Ekran i Tabele
 • Proširivanje ekrana sa tabelom
 • Pozicioniranje u tabeli
 • Unos podataka u ćeliju
 • Uređivanje podataka u ćeliji
 • Izmena sadržaja ćelije

Uređivanje tabele:

 • Umetanje vrsta i kolona
 • Bisanje vrsta i kolona
 • Premeštanje podataka
 • Kopiranje
 • Drag and drop
 • Brisanje podataka
 • Komanda Fill
 • Funkcije i formule:
 • Kreiranje prostih formula
 • Kreiranje složenih formula
 • Kopiranje formula
 • Opcija Fill
 • Opcije Copy i Paste
 • Funkcije
 • SUM
 • AutoSum
 • AVERAGE

Formatiranje:

 • Formatiranje brojeva
 • Podešavanje širine kolona
 • Ravnanja u ćeliji
 • Centriranje naslova
 • Izbor fontova
 • Veličine fontova
 • Izbor stila za fontove
 • Podešavanje granica ćelija
 • Promena načina prikaza tabele
 • ZOOM
 • Prikazivanje formula
 • Priprema za štampu:
 • Podešavanje margina
 • Print Preview

Kreiranje dijagrama:

 • Dijagrami
 • Kreiranje
 • Modifikacija
 • Promena veličine
 • Premeštanje
 • Promena stila
 • Podešavanje izgleda
 • Promena teksta
 • Brisanje
 • Štampanje