Microsoft Access napredni

Trajanje kursa

20 školskih časova

Dinamika kursa

Predložena dinamika za ovaj vid kurseva je 20 časova nedeljno(5 dana po 4 časa). Dinamika se može dogovoriti i shodno zahtevima klijenata ukoliko su u pitanju pravna lica.

Zakazani kursevi

Raspored zakazanih kurseva u narednom periodu možete pogledati na našoj web stranici Cene i Raspored kurseva (samo kliknite na link).

Cena

Pogledajte našu web stranu Cene i Raspored kurseva (samo kliknite na link).Ukoliko je u pitanju veći broj polaznika za uslove i cene nas možete direktno kontaktirati.

Kvalitet predavanja

Predavanja  u okviru kursa izvode visokokvalifikovani stručnjaci sa sertifikatom ovlašćenog trenera - Microsoft Certified Trainer (MCT) koji pored velikog praktičnog iskustva i tehničkog znanja poseduju i pedagoško metodička znanja potrebna za kvalitetno izvođenje nastave.

Kvalitet učionica i opreme

O komforu učionica kao i o kvalitetu opreme možete se informisati na našoj web stranici Učionice i prateća oprema(samo kliknite na link).

Sadržaj kursa

Tabele

 • Kopiranje podataka među tabelama
 • Povezivanje tabela (Link)
 • Ubacivanje tabela

Upiti

 • Select
 • Make Table
 • Insert
 • Update
 • Delete
 • Cross Tab
 • Custom Expressions
 • Autolookup

Forme

 • Izrada i podstavljanje podforme
 • Combo List i List Box

Izvještaji

 • Namena izveštaja
 • Sortiranje i grupisanje podataka u izveštaju
 • Ispis izveštaja
 • Kombinacija dva izveštaja vezana preko izračunatog polja

Macro naredbe

 • Način definisanja
 • Vrste (akcije) makro naredbi
 • Autoexec makro
 • Grafikoni
 • Moduli
 • Zaštita baze