Microsoft Access

Trajanje kursa

20 školskih časova

Potrebno predznanje

Potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja kao i poznavanje Microsoft Excela.

Kurs je namijenjen osobama koje žele da nauče da kreirajui i rukuju relacionim bazama podataka u programu Microsoft Access (početni nivo korišćenja programa Access).

Dinamika kursa

Predložena dinamika za ovaj vid kurseva je 20 časova nedeljno(5 dana po 4 časa). Dinamika se može dogovoriti i shodno zahtevima klijenata ukoliko su u pitanju pravna lica.

Zakazani kursevi

Raspored zakazanih kurseva u narednom periodu možete pogledati na našoj web stranici Raspored kurseva(samo kliknite na link).

Cena

Pogledajte našu web stranu Cenovnik (samo kliknite na link).Ukoliko je u pitanju veći broj polaznika za uslove i cene nas možete direktno kontaktirati.

Kvalitet predavanja

Predavanja  u okviru kursa izvode visokokvalifikovani stručnjaci sa sertifikatom ovlašćenog trenera - Microsoft Certified Trainer (MCT) koji pored velikog praktičnog iskustva i tehničkog znanja poseduju i pedagoško metodička znanja potrebna za kvalitetno izvođenje nastave.

Kvalitet učionica i opreme

O komforu učionica kao i o kvalitetu opreme možete se informisati na našoj web stranici Učionice i prateća oprema(samo kliknite na link).

Sadržaj kursa

Rad sa Accessom

 • Kreiranje baze podataka
 • Osnovni pojmovi termini
 • Database Wizard
 • Glavni obrazac (Switchboard)
 • Rad sa zapisima
 • Novi zapisi
 • Pregled zapisa
 • Kretanje kroz bazu u prikazu FORM
 • Prikaz Datasheet
 • Promena zapisa
 • Brisanje zapisa
 • Pronalaženje zapisa
 • Formiranje izveštaja
 • Štampanje izveštaja

Modifikacija baze podataka

 • Promena strukture tabele
 • Ubacivanje polja
 • Brisanje polja
 • Modifikacija forme
 • Ubacivanje polja u formu
 • Premeštanje polja na formi
 • Brisanje polja sa forme
 • Nalepnice (kreiranje)